Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Humlebæk Idrætscenter får ikke fastopstillede og stationære redskaber

Detaljer

Det ser desværre ikke ud til at gymnastikken i Fredensborg kommune får drømmeforhold i det nye Humlebæk Idrætscenter(HIC). Ingen af de tre gymnastikgrene(Teamgym, kvindelig- og mandlig idrætsgymnastik) som findes i Nivå Gymnastikforening(NG) får dækket deres behov for hverken redskabsopstillinger eller træningstid.

 

I arbejdet omkring udarbejdelsen af HIC’s byggeprogram stod det klart at Humlebæk Gymnastikforening(HG) og Nivå Gymnastikforening ikke kunne blive enige om indretningen af gymnastikfaciliteterne i det nye center. HG har ønske om frit gulvareal samt mindre træningssale og NG har behov for fastopstillede redskaber og springgrave samt mulighed for at træne hver dag. Disse to ønsker er svære at forene!

 

Kommunens oplæg var at de to gymnastikforeninger kunne forvente at lokalefordelingen i den nye hal bliver ca. fifty-fifty, altså blot 3,5 dag om ugen til hver. Derudover skulle stort set alle redskaber stille op og ned til hver træning, da HG ikke vil have redskaber stående permanent fremme.

 

Det er de to afgørende punkter der gør at HIC ikke løser gymnastikkens udfordringer i Fredensborg Kommune. I hvert fald ikke hvis man kigger på det fra Nivå Gymnastikforenings synspunkt. Det løser simpelthen ikke NG’s basale behov for fast opstillede redskaber og springgrave samt muligheden for at træne hver dag.

 

Projektgruppen bag Gymnastikkens Hus har derfor foreslået alternative løsninger for Fritids- og Erhvervsudvalget på deres møde d. 13. maj. Disse alternativer er:

1.     Opførslen af nyt gymnastikcenter i kommunen.

2.     Indretning/ombygning af NKK Hallen.

3.     Indretning/ombygning af Holmegårdshallen.

Løsning 2 og 3 vil indebære indretning af lokalet som gymnastikhal og ombygning af hallen til fastopstillede redskaber og dertil en udbygning med springgravsområder i prisklassen 6-7,2 mio. kroner. Den foretrukne løsning for NG vil helt klart være Holmegårdshallen, da vi her vil forstyrre færrest andre fritidsbrugere og skoleelever ved at dedikere hallen udelukkende til gymnastik. Kokkedal skole vil fortsat have Egedalshallen samt begge gymnastiksale ved Holmegårdshallen til deres rådighed for den almindelige idrætsundervisning. Derudover vil en dedikeret gymnastikhal kunne give skolens gymnastikundervisning et kæmpe kvalitetsløft i form af samarbejde med Nivå Gymnastikforening.

 

Beslutningen i Fritids- og Erhvervsudvalget d. 13. maj 2013 er som følger:

Udvalget har noteret sig, at Nivå Gymnastikforenings ønsker til særlige gymnastikfaciliteter ikke bliver opfyldt med den løsning, administrationen har indstillet.

 

På den baggrund vedtog udvalget at tilrette byggeprogrammet således, at optionen vedr. gymnastik- og bevægelsessalen bortfalder, og at arealet afsat til barfodssal ændres til trægulv

 

Byggeprogrammet tilrettes og udformes endvidere således, at

faciliteterne i højere grad kan anvendes til gymnastik- og bevægelsesaktiviteter, kampsport, dans, yoga mv. så der bliver mulighed for at afvikle disse aktiviteter i mindre rum.

 

Udvalget ønsker endeligt, at der arbejdes videre med en alternativ løsning, der tilgodeser Nivå Gymnastikforenings særlige behov for at have lokaler med fast opstilling af redskaber, eksempelvis i Holmegårdshallen. Udvalget anmoder om, at der bliver fremlagt en sag, der tilgodeser Nivå Gymnastikforenings ønsker, på næste budgetseminar, herunder en udvidelse af Holmegårdshallen.

 

Hele referatet fra Fritids- og Erhvervsudvalgets møde kan læses her: http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/fritids-+og+erhvervsudvalg/2013/maj/13-05-2013+2083

 

Det næste budgetseminar afholdes i august måned og vi arbejder på, i samarbejde med kommunen, at få udarbejdet den bedst mulige sagsfremstilling, således at NG kan få nogle ordentlige træningsforhold hurtigst muligt.