Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Evaluering af gymnastikhaller LOA 2015

Detaljer

GOD ARKITEKTUR INSPIRERER GYMNASTER

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Kilde: http://www.loa-fonden.dk/nyheder/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2015/pm-2015/god-arkitektur-inspirerer-gymnaster
Torsdag 29. januar 2015

En evaluering af tre nye gymnastikhaller viser, at rammerne er vigtige for gymnasternes oplevelser, når de dyrker deres idræt. Tidssvarende, fleksibel og udfordrende arkitektur har skabt en succésbølge for gymnastik i Svendborg, Aarhus og Gladsaxe.

Brugerne af de nye gymnastikhaller i Svendborg, Aarhus og Gladsaxe er begejstrede over hallernes høje arkitektoniske kvalitet og beskriver de tre haller som udfordrende, spændende og inspirerende. Samlet set er 68 procent af brugerne meget tilfredse og 23 procent tilfredse med hallerne.

Gymnastikforeningerne, der har hjemme i de tre haller, har alle oplevet medlemsfremgang og voksende ventelister efter etableringen af de nye haller, hvilket også illustrerer, hvor populære de nye faciliteter hurtigt er blevet. Eksempelvis har Svendborg Gymnastik oplevet en medlemsfremgang på 50 procent siden SG Huset blev indviet.

Nyeste bud på faciliteter til gymnastik
De tre haller er indviet mellem 2010 og 2013. SG Huset i Svendborg, Gyngemosehallen i Gladsaxe og Gymnastik- og Motorikhallen i Aarhus er de nyeste bud på, hvordan faciliteter målrettet gymnastik, fri leg og bevægelse samt andre beslægtede idrætsgrene kan udformes og indrettes.

De tre haller har hver deres udgangspunkt som bud på moderne faciliteter med gymnastik i centrum. SG Huset i Svendborg har et stort rum til springgymnastik og mindre lokaler til rytmisk gymnastik og forskellige bevægelsesformer, der er plads til boldspil og motorisk leg. Gyngemosehallen i Gladsaxe har et meget stort åbent gulvareal til gymnastik, der er omgivet af forskellige andre aktivitetsmuligheder i mindre rum. Gymnastik- og motorikhallen i Aarhus er et udfordrende bevægelseslandskab for børn, hvor gymnastikkens redskaber er bygget ind i lokalet.


Lokale og Anlægsfonden har været en drivkraft i at udvikle nytænkende arkitektoniske og funktionelle løsninger i alle tre gymnastikhaller. Det er sket gennem udviklingsarbejde og efterfølgende økonomisk medfinansiering af bygningerne. Fonden har efter indvielserne bedt NIRAS om at evaluere brugernes tilfredshed med de tre haller.

Bedre betingelser og nye udfoldelsesmuligheder
Evalueringen viser, at det alle tre steder er lykkedes at skabe rammer, der giver traditionel gymnastik bedre betingelser og samtidig medvirker til at skabe helt nye udfoldelsesmuligheder, der øger mulighederne for aktiviteter. Det gælder både den traditionelle gymnastik og de nye aktiviteter, som gymnastikhallerne giver mulighed for at dyrke.

Der er dog stadig plads til forbedring, som også fremtidige gymnastikfaciliteter kan lære af. Fx i forhold til at blive lokale samlingssteder, almindelig tilgængelighed med cykel, offentlig transport og bil samt mulighederne for, at tilskuere bedre kan følge med i, hvad der sker inde i selve bygningerne. Endelig hører det med til forståelsen af de tre hallers succés, at det høje aktivitetsniveau er præget af, at den daglige ledelse i hver hal er med til at skabe aktiviteter og ikke kun tager sig af administration og pedelopgaver.

Bo Vestergård Madsen, analysechef og konstitueret direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger om evalueringens resultat:
"De tre nye gymnastikhaller er skabt med forskellige tilgange til gymnastik, men med den fællesnævner, at de kan bruges til meget mere end traditionel gymnastik. Det er derfor glædeligt, at der er så stor brugertilfredshed i forhold til både de traditionelle aktiviteter og den frie leg og bevægelse. Evalueringen viser, hvor vigtigt det er at skabe moderne rum og rammer omkring idrætsaktiviteter, da det har stor betydning faciliteternes popularitet blandt brugerne." 

Download
Download evalueringen af de tre gymnastikhaller
Alternativt link: Her

Evalueringen beskriver, hvordan brugerne oplever hver af de tre gymnastikhaller SG Huset i Svendborg, Gyngemosehallen i Gladsaxe og Gymnastik- og Motorikhallen i Aarhus.

Yderligere oplysninger
Bo Vestergård Madsen, analysechef og konstitueret direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330 / 2623 0074

Fakta
SG Huset i Svendborg
Tegnet af C & W Arkitekter
Opført i 2013
Anlægssum på 53 mio. kr.
Støtte fra Lokale og Anlægsfonden på 8 mio. kr.
Areal

Gyngemosehallen i Gladsaxe
Tegnet af BBP Arkitekter
Opført i 2012
Anlægssum på 60 mio. kr.
Støtte fra Lokale og Anlægsfonden på 7 mio. kr.
Areal 3.200 m²

Gymnastik- og motorikhallen i Aarhus
Tegnet af Arkitektfirmaet C.F. Møller
Opført i 2010
Anlægssum på 18,3 mio. kr.
Støtte fra Lokale og Anlægsfonden på 6,1 mio. kr.
Areal 1.200 m²