Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Bunkeflomodellen

Detaljer

Bunkeflo-projektet
Bunkeflo-projektet blev sat igang i efteråret 1999 på Ângslättskolen i Bunkeflostrand udenfor Malmø.  

Skolen samarbejder med den lokale idrætsforening om at give eleverne indslag af fysisk aktivitet hver dag, i alt 5 - 6 timer pr uge. Idrætsaktiviteterne foregår hovedsageligt indendørs og på idrætsbaner og består af fysiske aktiviteter og motorisk træning.

Forskning

Projektet blev fulgt at et forskerhold, under ledelse af Ingegerd Ericsson, som er universitetslektor i idrætsvidenskab ved læreruddannelsen på Malmö högskola. Hun præsenterede i 2003 sin doktorafhandling om relationen mellem motorik, koncentrationsformågen og skolepræstationer i tidsskriftet "Svensk Idrottsmedicin".

Resultater

Ingegerd Ericssons resultater viser bl.a. at eleverne ud over at forbedre deres fysiske sundhed kropsligt også:

• Fik bedre resultater i de nationale prøver i svensk og matematik,

• Er gladere

• Der er hyggeligere i klasseværelserne

• Det er lettere at koncentrere sig

• Det sociale klima er bedre

• Eleverne har bedre selvfølelse

• Der er mindre mobning

Læs meget mere om Bunkefloprojektet på deres egne hjemmeside www.bunkeflomodellen.com. 

Læs også artiklen Motorikobservationer og skole-præstationerwww.idrottsforum.org af Ingegerd Eriksson.