Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Projektets formål

Detaljer

Det bliver stadig vanskeligere at få plads til foreningens aktiviteter i de tildelte lokaler. Mange hold arbejder med ventelister og hvert år må foreningen afvise mange potentielle medlemmer pga. kapacitetsmangel.

Manglende træningstid og tidssvarende træningsfaciliteter er specielt problematisk i forhold til fastholdelse af de unge gymnaster, konkurrencegymnaster og vores dygtige unge instruktører. Det gør at foreningen taber grundlaget og forudsætningerne for at skabe initiativer og aktiviteter for hele foreningen og lokalsamfundet, som i forvejen er socialt belastet og samtidig har mange inaktive unge med anden etnisk herkomst end dansk. De etnisk danske unge søger mod de veletablerede faciliteter og hvis afstanden til træningsfaciliteterne er for lang eller er det på anden måde er vanskeligt tilgængeligt, så dropper disse unge også ud af den organiserede idræt.

Nivå Gymnastikforening arbejder på at etablere et Gymnastikkens Hus, som kan være det naturlige træningssted for en stor del af de unge i Fredensborg Kommune og lokalsamfundet, og som noget nyt, vil være indrettet af og med de unge i lokalområdet. Gymnastikkens Hus vil være en magnet for alle områdets unge. Gymnastikkens Hus vil samtidigt danne grundlaget for vækst i foreningen. En vækst der i høj grad vil være til fordel for Fredensborg Kommune og lokalsamfundet.

Opførelse af Gymnastikkens Hus har tre overordnede formål for foreningen, samt en række afledte positive muligheder for Fredensborg Kommune og dets borgere.

1. Fastholdelse og tiltrækning af unge gymnaster og instruktører

Foreningen kan med et gymnastikcenter med gulvareal til de rytmiske gymnaster og med forskellige former for faste redskabs- og springbaner til springgymnasterne ikke bare tilbyde en stor del af foreningens nuværende gymnaster optimale træningsfaciliteter, men også tilbyde rigtig mange nye gymnaster muligheder. 

Etablering af bedre faciliteter bidrager ligeledes til fastholdelse og tiltrækning af dygtige instruktører, som kan gøre en forskel i foreningen. Udgangspunktet er de unge instruktører og trænere skal uddannes/opkvalificeres gennem diverse uddannelseskurser i Danmarks Gymnastik Forbund, således at der dels er et reelt lokalt professionsperspektiv og dels pædagogiske værktøjskasse forbedres og udvikles med henblik på at rekruttere og fastholde lokalområdets unge med alsidige bevægelsestilbud, via fokus på aktiviteternes tilgængelighed. 

Bedre faciliteter vil som nævnt være til stor gavn for udvikling af vore hjælpetrænere/unge instruktører, som er unge mennesker der med en instruktøruddannelse får et godt kompetencegivende fundament for deres videre uddannelsesforløb. I 2013 havde Nivå Gymnastikforening ca. 50 unge instruktører ansat i foreningen. Et antal som vil vokse med et gymnastikcenter. De unge instruktører er kontraktansatte hvori krav til uddannelse og instruktørfunktion er beskrevet. Alle bliver honoreret med løn som er gradueret i forhold til ansvar og udvikling. Udover at kompetenceuddanne unge mennesker skaber foreningen også mange arbejdspladser til unge mennesker. Unge der arbejder med unge.

2. Skabe tids- og alderssvarende og sikre træningsfaciliteter

Foreningen har ”produceret” mange dygtige gymnaster gennem de seneste 10 år. Desværre må vi konstatere, at når gymnasterne når til et vist niveau, forlader de unge foreningen og søger til andre foreninger, der har et decideret gymnastikcenter og dermed bedre faciliteter at træne i. Alternativet er at de helt stopper med at dyrke idræt. Mange af de førnævnte gymnaster stopper endvidere relativt kort efter foreningsskiftet primært grundet den lange transporttid til f.eks. Grøndal Multicenter, Greve eller Amanger.

Vores unge gymnaster kan udføre spring, som er ganske avancerede og dermed også potentielt farlige. Det er derfor helt afgørende, at træningen foregår på en rigtig måde og at springene indlæres og udføres korrekt. For at forebygge og forhindre skader og i værste fald ulykker, er rigtige træningsmetoder og redskaber helt afgørende. Bedre faciliteter med bedre sikkerhedsforanstaltninger vil reducere risikoen for skader og ulykker til et minimum og løfte niveauet, udvikle og fastholde de unge gymnaster i lokalområdet, som rollemodeller for andre unge. Samtidigt giver nye redskaber, såsom skumgrave, trampoliner, skumfiduser og bedre sikkerhedsforanstaltninger, mulighed for at også motionsgymnaster trygt kan afprøve mere avancerede spring. På denne måde overskrides fysiske og psykiske barrierer, hvilket er en stærkt motiverende faktor. Disse faciliteter vil i øvrigt også kunne skabe

en motorisk træningsramme for alle børn der ønsker at prøve kræfter med gymnastikken. Når man først er kommet i gang er det lettere at blive hængende, enten som aktiv, træner, leder eller dommer. Alt sammen noget der styrker den sociale kapital og sammenhængskraften i lokalområdet. Der er noget at være stolt over.

 

3. Reducere tidsspilde og unødigt stort slid

Et springhold i foreningen anvender mindst 25% af træningstiden til at sætte redskaber frem og pakke sammen efterfølgende. Et gymnastikcenter med fastopstillede redskaber og rekvisitter effektiviserer naturligt træningerne. Når så antallet af træningsstationer bliver mere end fordoblet, stiger foreningens kapacitet, så foreningen igen kan udvikle gymnaster på meget højt niveau, antallet af hold og antallet af unge gymnaster på hvert enkelt hold kan vokse. Foreningen har i dag en stor nedslidning af redskaber, fordi de hele tiden skal flyttes rundt. Mange er tunge og uhåndterlige og reelt ikke beregnet til at blive flyttet rundt. Af regnskabet fremgår det, at foreningen hvert år anvender mange penge til investeringer i redskaber.

 

4. Få den bedste udnyttelse af den nye facilitet

NG forudser at Gymnastikkens Hus vil være de mest aktive kvadratmeter i kommunen. Der vil være aktiviteter fra morgen til aften alle ugens dage. I morgen og dagtimerne vil faciliteten blive benyttet af skoler og daginstitutioner til idrætsundervisning og motorisk træning. Derudover vil foreninger kunne afholde træning og være vært for legestue for de hjemmegående. I eftermiddags- og aftentimerne vil foreninger bruge hallen til de mange gymnastik- og motionshold der har behov for træningsfaciliteter. I weekender vil der være åbne arrangementer, træning og samlinger/lejre i foreningsregi.