Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Status fra økonomiudvalget

Detaljer

Sagen om budgetoverslag på Gymnastikkens Hus blev politisk behandlet på Økonomiudvalgsmødet i februar. Arbejdsgruppedeltagerne fra Nivå Gymnastikforening var oppe og fremlægge forslaget for udvalget samt besvare spørgsmål. Konklusionen blev at sagen skal drøftes i budgetforligskredsen i marts måned og vi afventer nu en melding på om det lykkedes at finde den nødvendige økonomi.