Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Kick-off om Gymnastikkens Hus den 26. januar 2017

Detaljer

 

Byrådet har i budgetforlig 2017-2020 afsat 22 mio. kr. til et Gymnastikkens Hus, der skal rumme fast opstillede redskaber, springgrave, trampoliner m.v. til glæde for børn, unge og voksne, der kan styrke og udvikle deres gymnastiske og motoriske evner. 

 

Gymnastikkens Hus placeres i Kokkedal og bygges sammen med den nuværende Holmegårdshal ved Kokkedal Skole. Det sker for at opnå bygningsmæssige fordele, såsom fællesarealer samt fælles toilet- og badefaciliteter. Projektet igangsættes i 2017 og forventes ibrugtaget i august 2019.

 

Fredensborg Kommune samler derfor en række aktive samarbejdspartnere med interesse i projektet til et fælles kick-off for Gymnastikkens Hus.

 

Kick-off finder sted torsdag den 26. januar 2017 kl. 18.30-20.00 i mødelokalet på Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 101, 2980 Kokkedal.

 

På mødet vil Fredensborg Kommune og kommunens totalrådgiver præsentere de foreløbige planer for Gymnastikkens Hus. Der har i 2015 været afholdt en workshop for interesserede om Gymnastikkens Hus. Opsamlingen herfra er fundamentet for det videre arbejde, men Fredensborg Kommune vil gerne høre om brugerne om ønskerne til Gymnastikkens Hus har ændret sig siden.

 

Programmet er:

· Velkomst v/ Borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformænd

· Præsentation af deltagerne og rammerne for projektet v/direktør Lina Thieden

· Præsentation af rådgiver og foreløbige planer v/rådgiver og projektgruppe

· Ønsker og input til Gymnastikkens Hus fra fremmødte

· Opsamling og videre proces v/Lina Thieden.